top of page

בית ראש הממשלה

מבנה אשר נבנה בשלהי שנות ה-20 כחלק מהמושבה הטמפלרית שרונה.

מדובר באחד המבנים החשובים בתולדות המדינה, אשר שימש כלשכת ראש הממשלה מקום המדינה ועד שנת 2006. 

במבנה נעשה שימור ושחזור של שתי תקרות מעוטרות.

bottom of page