top of page

ביתן לבנוני

ביתן ביריד המזרח- תערוכה בינלאומית שהתקיימה בגני התערוכה ב1936.

על הביתן יצר האמן, פריבר, תבליט עשוי צמנט צבוע.

בתבליט מתואר נוף לבנוני, הבעל-בק (אתר ארכיאולוגי בלבנון), עצים ועמודי ארמון. 

לאורך השנים הביתן הפך למוסך, נצבע לפחות 10 פעמים, ונוצרו נזקים בתבליט.  

בשנת 2013, ביצע הסטודיו תהליך חשיפה עד לשכבת הצבע המקורית, השלמת התבליט הניזוק, יציקת קרניז חדש ושחזור הצבעים המקוריים. במהלך החשיפה התגלו חתימות האמן- באנגלית ובעברית.

bottom of page