top of page

בית קטוני, חיפה

בית עזיז מיקאתי (בית קטוני), רחוב הציונות 26 חיפה, 

בניין היסטורי שנבנה בסוף המאה ה־19 בשולי המושבה הגרמנית. במבנה ייפתח מלון בוטיק שיקרא Johannes PFANDER, על שם הצייר הטמפלרי שצייר ציורים דקורטיביים על קירות ותקרות הבית בסגנון גרוטסקה ונאו קלאסי.

תהליך שימור הציורים שביצע הסטודיו במבנה ארך כ-3 שנים בין 2016-2019, במסגרתו שומרו ושוחזרו ציורי התקרות והקירות המקוריים.

bottom of page