top of page

יהודה הלוי 8

בית אקלקטי מתחילת שנות ה-20, חלק מצמד של בתים תאומים. 

בחדר המדרגות ציורי סטנסיל וחלוקה לפנלים עם אפקט.

הציורים עברו תהליך חשיפה, שימור ושחזור.

bottom of page