top of page

לילינבלום 14

בית אקלקטי, נבנה בשנות ה-20, מראשוני בתי ״אחוזת בית״ בתל אביב. 

בחדר המדרגות שוחזרו ציורי הקיר המקוריים, מערכת קווים וצורות גיאומטריות,

בנוסף שוחזר ציור התקרה במבואה הראשית.

bottom of page